LE NOIR CUISINE FARM CAFE & RESTAURANT

89/491 ตลาดไท โซนต้นไม้ ซอย 4 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เวลาเปิด-ปิด : 10.00 น. - 21.00 น.   โทรศัพท์ : 084-677-4153


ดู Le Noir Cafe & Restuarant 1 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

LE NOIR HOUSE FARM & RESTAURANT

เลขที่ 1 ซอยรังสิต-นครนายก 21 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130
เวลาเปิด-ปิด : 16.00 น. - 23.00 น.   โทรศัพท์ : 086-752-4446


ดู Le Noir Cafe & Restuarant 2 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

TOP