Sea Pawn / กุ้งทะเล

/ / เมนูอาหาร

Sea Pawn / กุ้งทะเล

 1. กุ้งใหญ่ผัดพริกไทยดำ ราคา 390.-
  Fried Sea Prawn with Garlic.

 2. กุ้งใหญ่ทอดกระเทียม ราคา 390.-
  Fried Sea Prawn with Garlic.

 3. กุ้งใหญ่ทอดซอสมะขาม ราคา 390.-
  Fried Sea Prawn with Tamarind Sauce.

 4. ต้มยำกุ้งใหญ่มะพร้าวอ่อน ราคา 320.-/640.-
  Tom Yam Kung with Special Sea Prawn and Young Coconut.

 5. กุ้งใหญ่อบวุ้นเส้น ราคา 390.-
  Bake Sea Prawn with Glass Noodle.